Tuesday, March 25, 2014

Hoarders

I admit there are times I have gotten caught up watching that tv show "hoarders."  I watch it with horror, sort of like watching a train wreck.  One time my son came in the room and saw what I was watching. He exclaimed, "so this is why you make me clean my room.". Yep. 

I am by nature a bit of a clean freak, but I have fears of hoarder behaviors.  While packing up to move, we have found collections of things:


We had 22 of these bowls.


To be fair, at one point we have close to 30 alpacas on our farm, so we really did need all of these.  Now, not to much.

The bigger question is what do you do with bowls like this?  I don't need them.

4 comments:

Cristal said...

Are you growing alpacas for sale?

SabrinaGreen said...

Is this for sale? Heathrow Meet & Greet

Brooke Higgins said...

Nice post. meet and greet luton

Cong Kieu said...

Tại Việt Nam đang có một siêu dự án 2017 Chung cư imperia sky garden sắp ra mắt sẽ làm điên đảo thị trường Chung cu ha noi giới đầu tư sục sôi tìm hiểu về dự án hot này, được biết dự án nằm tại vị trí 243 minh khai thuộc hệ thống Chung cư hai bà trưng, nơi đây từ lâu đã là phố xá sầm uất nhất Hà Nội, bên cạnh đó Chung cư cầu giấyChung cư thanh xuân cũng mọc lên vô vàn dự án cao cấp.

Pin It button on image hover